cari istilah yang lo mau, kaya' muddin:

above average mate ke abrandon