cari istilah yang lo mau, kaya' muddin:

bonk-on ke Bono'd