cari istilah yang lo mau, kaya' potate:

gunk-eye ke gunny sac