Langganan Indonesian
cari istilah yang lo mau, kaya' alabama hot pocket:

shaft apple ke Shag-a-rific