cari istilah yang lo mau, kaya' ratchet:

vituperetinereting ke Vivnecrless