cari istilah yang lo mau, kaya' thot:

vituperetinereting ke Vivnecrless