cari istilah yang lo mau, kaya' muddin:

WhiteFib ke White hand of Saruman