cari istilah yang lo mau, kaya' muddin:

Chankla ke Chanslation