cari istilah yang lo mau, kaya' muddin:

Gocela ke god cunt