cari istilah yang lo mau, kaya' fob dot:

h.d.n.c ke head bitch