cari istilah yang lo mau, kaya' b4nny:

Ralbutrot ke Ralph Óene